رباعی شماره‌ی ۵۰۱


با خود سر دشمنی چرا داشته‌ایم
از بهر چه کینه در دل انباشته‌ایم‎

ما پاره‌ی یک تنیم و دیگر ز چه رو
اعضای دگر غریبه انگاشته‌ایم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید