رباعی شماره‌ی ۵۵۰


خواهی که بود روابطت نیک و بهین
اندازه نگه دار چو خورشید و زمین‎

دوری مگزین که سرد و پژمرده شوی
نزدیک مشو که سوزی از آتش کین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید