رباعی شماره‌ی ۵۶۹


در خلقت مرد و زن چه حکمت کردی
کاین گونه خلاف هم به فطرت کردی‎

این فرق میان کام و لذّت از چیست
بی‌پرده بگو که از چه بابت کردی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید