رباعی شماره‌ی ۵۰۸


یک عمر به دام دین گرفتار شدیم
از اهل یقین یکسره آزار شدیم‎

«پایان سخن شنو که ما را چه رسید»
محکوم به خشم و کین، سر دار شدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید