رباعی شماره‌ی ۵۸۰


گر بود به کار این جهان تقدیری
کس هیچ نداشت از گنه تقصیری‎

هر کار خطا که هر کسی می‌کردی
خود بود همی نشانه از تدبیری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید