رباعی شماره‌ی ۴۴۷


از مرگ عزیزان همه خون گشته جگر
از غم چو مریضان همه خم گشته کمر‎

بردن به کجا شکایت از این همه درد؟
از قاضی و میزان همه جان گشته به سر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید