رباعی شماره‌ی ۳۰۱


شادا که دوباره باز شد دفتر ما
منّت بنهاده زندگی بر سر ما‎

باشد که همیشه پر کند ساغر ما
تا آنکه رسد به صفحه‌ی آخر ما

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید