رباعی شماره‌ی ۴۳۷


از مجلس خیّام گذشتست هزار
دانسته بشر کلید صدها اسرار‎

با این همه در حل معمّای وجود
راهی به برون نبرده از این شب تار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید