رباعی شماره‌ی ۵۷۳


عمری به خیال خود چه فاضل بودی
در دین پدر مرید کامل بودی‎

گر بود تو را پدر به آیین دگر
آگه ز کجا شدی که باطل بودی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید