رباعی شماره‌ی ۳۱۹


پرسید جوانی ز یکی کوزه شراب
برگو که چه دیده‌ای تو از روز حساب‎

گفتا که ندیده‌ام به کس زجر و عذاب
جز آنکه شود بجای می مخزن آب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید