رباعی شماره‌ی ۵۱۶


بر ماست اگر فقط تماشا بکنیم
از نهضت و اعتراض پروا بکنیم‎

هر یاوه‌ی ظالمانه را از سر ترس
همواره به دست خویش اجرا بکنیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید