رباعی شماره‌ی ۳۱۰


جمعي به طریق مکتب و علم و شفا
جمعی پی خانقاه و عرفان و فنا‎

جمعی بنشسته کنج مسجد به دعا
ماییم و خرابات و می و ساز و نوا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید