رباعی شماره‌ی ۴۱۹


از خواب و خیال و فکر بیهوده چه سود
از حسرت بر نبوده و بوده چه سود‎

پنداره بود مثال یک دایره‌ای
گردد چو هزار دفعه پیموده چه سود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید