رباعی شماره‌ی ۴۳۸


در مدرسه مشق شب به ما گفت هزار
از دین و خدا گرفته تا حرفه و کار‎

صد حیف! معلّم به یکی خط ننوشت
چون دوست در این جهان نباشد بسیار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید