رباعی شماره‌ی ۵۵۲


هرگز ز نشاط و تازگی سیر مشو
در محبس کهنه‌گی به زنجیر مشو‎

هرچند که بگذرد تو را عمر به سال
در روح و روان خود ولی پیر مشو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید