رباعی شماره‌ی ۵۰۷


بی عزم و اراده زاده بر هیچ شدیم
عمری به عبث، اسیر هر هیچ شدیم‎

رفتیم و ز ما در این جهان هیچ نماند
از هیچ، به هیچ زاده، در هیچ شدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید