رباعی شماره‌ی ۴۳۲


گویند خدا گفت و پیمبر بشنید
وی خواند و سخن به گوش اصحاب رسید‎

آن گفته نوشته شد پس از سالی چند
کفر است که شک کنی خطا گشته پدید!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید