رباعی شماره‌ی ۳۰۵


با غصّه بر آمدی ز یک کوزه صدا
زد بر شکمش چو کودکی ضربه به پا‎

گفتا ز هزار و یک مناجات و دعا
بنگر که به عاقبت چه شد قسمت ما

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید