رباعی شماره‌ی ۴۹۶


دیدم به خفا دو کوزه را در بر هم
یک کوزه پر از نشاط و آن یک پر غم‎

گویا که یکی به زندگی بوده به عیش
وآن یک پی حور و باده در باغ ارم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید