رباعی شماره‌ی ۳۵۴


در راه منا زد فلجی مادرزاد
با سنگ به جمره از سر خصم و عناد‎

ابلیس بیامد و برآشفت و بگفت
این سنگ بر آن فکن که نقصان به تو داد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید