رباعی شماره‌ی ۴۸۱


با حافظ و مولوی پر از شور شدم
وز نغمه‌ی سعدی خوش و مسرور شدم‎

خواندم چو رباعیات خیّام ولی
دفتر بنهادم، پی انگور شدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید