رباعی شماره‌ی ۵۲۹


باشد چو به دوزخ این قوانین جهان
در شعله بسوزیم و نمانیم در آن‎

گر نیست، دگر چه غصّه باشد به میان
آتش چه بسا نباشد آنجا سوزان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید