رباعی شماره‌ی ۳۸۳


یک دو سه چهار اگر شمارم تا صد
سالی نرسد نبوده بدتر از بد!‎

شکرت که نکرده‌ای خدایا تو مرا
مجبور شمارشی چنین تا به ابد!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید