رباعی شماره‌ی ۴۰۹


بس کوشش سخت را ثمر پایان بود
بس درد شکست را ظفر پایان بود‎

بس جرعه‌ی تلخ را شکر پایان بود
گر کوری عشق را نظر پایان بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید