رباعی شماره‌ی ۵۷۰


از عمد مرا شریر و نادان کردی
درمانده ز درد و رنج و نقصان کردی‎

در دام هوای نفس خود افکندی
پیداست چگونه خلق شیطان کردی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید