رباعی شماره‌ی ۵۱۱


ما رانده ز باغ جنّت آن گاه شدیم
کز بازی هست و نیست آگاه شدیم‎

شادا که دوباره در بهشت آمده‌ایم
زان لحظه که با پیاله همراه شدیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید