رباعی شماره‌ی ۵۴۷


زین پس نکنم دمی فدای غم و کین
حتی اگر آسمان بیاید به زمین‎

می‌نوشم و می‌رقصم و فریاد زنم
تنها ره دلخوشی همین است همین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید