رباعی شماره‌ی ۳۹۴


خواهی که رها شوی ز آزار و گزند
خواهی نشوی غمین و محزون و نژند‎

خواهی همه لحظه‌ها به کام تو شوند
در بازی زندگی خودت باش و بخند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید