رباعی شماره‌ی ۵۶۵


رفتم بدهم به خاک گلدان آبی
کآن خاک زبان گشود با بی‌تابی‎

گفتا که ز کاسه بگذر و جام بگیر
شد وقت غروب و همچنان در خوابی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید