رباعی شماره‌ی ۴۹۱


در هر قدمی منار و محراب و حرم
کردند عَلَم به نام احسان و کرم‎

حقّا ز چنین ریا نشد حاصل کس
غیر از کتک و شکنجه و درد و ورم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید