رباعی شماره‌ی ۴۳۴


خورشید و زمین و هرچه باشد به مدار
انبوه ستارگان که ناید به شمار‎

همراه تمام کهکشانهای جهان
گردان همگی به دور روی مه یار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید