رباعی شماره‌ی ۳۰۴


گفتند نظاره کن به آیات خدا
زان پس به خرد بکن مناجات و دعا‎

برخاست چنین ز گور اموات صدا
بی‌فایده بوده این خرافات شما

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید