رباعی شماره‌ی ۵۲۱


برگیر پیاله را که مسرور شویم
مست از می صد دانه‌ی انگور شویم‎

زان پیش که زندانی یک گور شویم
خود دانه شده، خوراک صد مور شویم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید