رباعی شماره‌ی ۵۲۳


در راه گذشتم ز یکی گورستان
برخاست ز مردگان چنین آه و فغان‎

برگیر پیاله، تا تو را هست توان
در خاک دگر خبر نباشد از آن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید