رباعی شماره‌ی ۶۰۰


چون داد زمانه فرصت مختصری
واندک سر سوزنی ز ذوق و هنری‎

مستانه سرودیم و نوشتیم به عشق
شاید که بدان ز ما بماند اثری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید