رباعی شماره‌ی ۵۹۱


فردای اجل محکمه برپا بکنی
تا دوزخ خود حواله بر ما بکنی‎

بدتر ز جهنّمت در این دیر خراب
دیگر چه توانی که مهیّا بکنی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید