رباعی شماره‌ی ۵۱۴


«ای دوست! بیا تا غم فردا نخوریم»
سرمست شویم و حرص دنیا نخوریم‎

آنگونه به سر کنیم که پیمانه‌ي ما
یک آن دگر به سر رسد جا نخوریم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید