رباعی شماره‌ی ۴۴۰


از بهر چه مانده‌ام در این شهر و دیار
باید بروم به سوی غربت به فرار‎

زینجا که بجای مرغ بر دار و درخت
در هر خم و کوچه بی‌گناهیست به دار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید