رباعی شماره‌ی ۳۲۰


بخشایش و نذر و سفره و خیر و ثواب
باشند برای عده‌ای همچو نقاب‎

دارند بسی به چهره این رنگ و خضاب
تا بلکه رها کنند وجدان ز عذاب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید