رباعی شماره‌ی ۳۵۸


گفتا که تو را بود غم و غصّه زیاد
بهر دگران دگر چه باشی فریاد؟‎

گفتم چه تفاوتی مرا با دگری
من آنم و آن من، مبر این را از یاد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید