رباعی شماره‌ی ۵۰۲


گویند به راه زندگی گم شده‌ایم
انگشت‌نمای خلق و مردم شده‌ایم‎

ای دوست! ز طعنه و ملامت چه هراس
ما را که رفیق ساقی و خم شده‌ایم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید