رباعی شماره‌ی ۴۸۲


ناخواسته روزی به جهان زاده شدم
ناخواسته مست و عاشق باده شدم‎

ناخواسته پیر و زار و افتاده شدم
ناخواسته بهر مردن آماده شدم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید